Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Postmenopazal Hormon Replasman Tedavisinin İnternal Karotis Arter Pulsatilite İndeksi Üzerine Etkisi

Melahat Dön Mez, Buğra Yücesan, Savaş Özdemir, Gül Mandıracı, Akın Aydemir

AMAÇ: Amacımız, postmenopaıal hormon replasman tedavisinin internal karotis arter kan akımı üzerine olan etkisi araştırmaktı.

MATERYAL VE METOD: 33 postmenopoıal erken dönemdeki olguya, oral kesintisiz konjuge östrojen (0.625mglgün) ve her 4 haftalık peryodun son 12 gününde siklik medroksiprogesteronasetat (5mglgün) verildi. Kontrole gelen I 5 olgu değerlendirmeye alındı. Doppler ultrasonografi ile, tedavi öncesi ve tedaviden 3 ay sonra, internal karatis art el pulsatilite indeksi ( Pİ) ölçüldü.

BULGULAR: Tedevi öncesi ortalama Pİ değeri 1.2 + 0,4 tedavi sonrası ise 0,8 + 0,4 olarak belirlendi. Tedavi sorırası ortalama Pi değerindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

SONUÇ: Postmenpozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin,karotis arter Pİ değerlerinde hızlı ve istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş sağladığı görüldü. i3‘u, postmenopozal hormon rep/asmanının kardiyoprotektif etkisinin, kısmen östörojenin periferik vasküler resistansı azaltmasına bağlı olabilceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Pulsailite, İndeksi, Carotis, Doppler

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni