Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Prenatal Riskin Belirlenmesine Zeynep Kamil Hastanesinde Çalışılan Üçlü Tarama Testinde Maternal Serumdaki Hcg, Afp, Ue3 Hormonlarının Median Degerlerinin Belirlenmesi

Ayşen Özkoral, İlter Güner, Seracettin Günaydın, Bilge Türköver

AMAÇ: Prenatal riskin belirlenmesi amacıyla yapılan üçlü tarama testinde ,anne yaşının getirdiği riske ilave olarak,maternal serumundaki AFP .HCG ve uEJ değerlerinin gebelik haftalarına göre olması gerekn değerlerden farklılığı değerlendirilir.Bu çalışmada amacımız bölgesel farklılık/ar taşıdığına inanılan MSHCG,MSAFP,MSHCG hormonlarının median değerlerinin doğru tespit edilmesi için Zeynep Kamil Hastanesi Hormon Laboratuvarına başvuran 14-20 gebelik haftasındaki gebelerden kendi bölgesel median değerlerimizi belirleyerek üçlü tarama testinde ideal sonuçlara ulaşmayı sağlamaktı.

MATERYAL VE METOD: Bu çalışma 2411011997-27/9/2000 tarihleri arasında Zeynep Kamil Hastanesi Hormon Laboratuvarına başvuran 3012 gebe üzerinde yapıldı.Maternal serumda AFP,HCG,uE3 hormonlarının analizi yapıldı.

BULGULAR: 3012 gebede prenatal risk belirleme amacıyla kul/andığımız MSAFP,MSHCG,MSuE3 ölçümü ile elde ettiğimiz median değerlerinin minimal de olsa typolog software‘ in önerdiği median değerlerine göre MSHCG için 14, 15, 16, 17, /9.haftalarda,MSAFP için 14, 15, 16, 17, 18, 20‘inci haftalarda, MsuEJ için 14, 20.‘inci.haftalarda farklılıklar gösterdiği tespit edildi. 3012 gebeden 149‘ unda prenatal risk bulundu. Prenatal risk tespit edilen gruptan Zeynep Kamil Hastanesi Genetik Laboratuvarına başvuran 28 gebenin amniosentez ile değerlendirilmesi yapıldığında 2 gebede trizomi tespit edildi.

SONUÇ: Prenata/ risk taraması yapılırken.gebelik haftalarına uyan MSHCG; MSAFP, MSuE3 medyan değerlerinin testi uygulayan laboratuvar bazında bilinmesi gerekir.Bu parametrelerin medyan değerlerinin toplumlar, hatta bölgesel fark/ ı l ıklar gösterebileceği düşünü/düğ ünden, laboratuvarımıza başvuran gebelerin oluşturduğu medyan değerlerin belirlenmesi, bu testin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi iç_in bir önko_fuldur.

Anahtar Kelimeler: Uçlü Test,maternal serum alfafetoprotein(MSAFP), maternal serim human kornoyik gonatropin (MShCG), maternal serum serbest estriol(MSuEJ)

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni