Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Hodking Lenfomali Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız

Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Oktay İncekara

AMAÇ: Hodking Lenfoma tanısı ile Şişili Etfal Eğitim Araşıırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Klinliğinde tedavi vetakip edilen hastaların sağkalım oranlarının incelenmesi amaçlandı.

MATERYAL METOD: bu Çalışmada 1989 -1999 Yılları arasında ŞEH Radyasyon Onkolojisi Klinliğinde takip edilen /86 Hodking Lenfoma Tanılı hasta yaş grubu dağılımı, evreleri, histopatolojik a/tgrupları, uygulanan tedavi yöntem­leri ve tedavi sonuçları yönünden değerlendirildi.

BULGULAR: Hastaların ll2‘ si erkek, 74‘ ü kadın dır. Erkek/ Kadın 1.511 olarak bulunmuştur En sık 20 -40 yaş grubu gözlenmiştir. Histopatolojik olarak mikst hücreli alt grgp en sık ( 82 hasta) ‘tır Hastaların 182‘sinde lenfatik bölge yerleşimi, 2‘sinde kemik yerleşimi, J‘ inde paratis yerleşimi ve J7inde de tonsil yerleşimi gözlenmiştir.

SONUÇ : Tedavi sonrası sağkalım oranları evre l ve 2 için 5 yıllık %90, lOyıllık %86 olarak bulunmuş, evre 3 4 hastalık için 5 yıllık sağkalım %62 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: hodgking Lenfoma, radyoterapi, kemoterapi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni