Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Adolesan ve ileri yaş gebeliklerde obstetrik sonuçlar

Müjde Şekeroğlu, Alparslan Baksu, Zehra İnce, Hüseyin Gültekin, Nimet Göker, Sibel Özsoy

Amaç: Adolesan gebeler, ileri yaştaki gebeler ile maternal ve fetal sonuçlar açısından karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntemler: 2002-2007 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi 1.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran adolesan gebeler ile ileri yaş gebeler retrospektif vaka kontrol çalışması ile karşılaştırıldı. Sonuçlar: Büyük çoğunluğu nullipar olan adolesanlarda düşük doğum ağırlıklı yenidoğan, preterm eylem ve prematürite oranı ileri yaş hastalara göre yüksek saptanırken, fetal distress, fetal hasar, yeni doğan yoğun bakım gereksinimi açısından fark saptanmadı. Adolesanlar ile diğer gebeler arasında doğumdaki gebelik haftası açısından fark saptanmaz iken, daha az makrosomik infant ve daha düşük sezaryen oranları izlendi. Perinatal mortalite maternal yaştan etkilenmedi. Adolesanlarda sezaryen endikasyonu ön planda baş pelvis uygunsuzluğu (CPD) ve primigravid makat geliş (PMG) iken, ileri yaş gebelerde en sık endikasyon eski sezaryendi. Fetal distress endikasyonu ile sezaryen üç grupta da benzerdi. Özellikle adolesan ve 35 yaş üstü gebelerde prenatal takip oranı düşük saptandı. Adolesanlarda nikahsız birliktelik oranı diğer gebelere göre yüksek iken, eğitim durumu yetersiz saptandı. Tartışma: Bu çalışma göstermiştir ki; adolesan ve 35 yaş üstü gebeler yüksek riskli grubu oluşturmakta, her iki gruba da gebelik sonuçlarının düzeltilmesi için sosyal destek, eğitim ve düzenli takip ortamı sağlanmalıdır. Bu hastalarda oluşabilecek komplikasyonlar ve gebeliğin takibi konusunda özen gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Adolesan gebelik, obstetrik komplikasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni