Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - BIRADS Ultrasonografi solid meme lezyonlarında biopsi öncesi yeterli fikir verebilir mi?

Betül Duran Özel, Deniz Özel, Fuat Özkan, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Özgür Özer, Muzaffer Başak

Amaç: Retrospektif çalışmamızda, BI-RADS ultrasonografi ile, solid meme lezyonu bulunan olgularda, biopsi öncesi yeterli ön fikir elde edip edemeyeceğimizi değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde Eylül 2014-Mart 2015 tarihleri arasında 96 hastanın 102 solid meme lezyonu ultrasonografi BI-RADS sınıflamasına göre ayrılıp tru-cut biopsi yapıldı. Histopatolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 45.6 bulundu. 102 solid kitlenin 23’ü (%22.6) patoloji sonucu malign; 79’u (%77.4) benign idi. En sık rastlanan benign tümör fibroadenom; malign tümör, invaziv duktal karsinom idi. Tüm olguların BI-RADS gruplarında malign/benign oranı hesaplandı sonuçlar literatür ile uyum gösterdi.

Sonuç: Son dönemdeki teknolojideki gelişmeler ve daha yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarının kullanıma girmesi ile pleomorfik mikrokalsifikasyonların daha sık olarak saptanabildiği ve tanımlanabildiği göz önüne alınırsa, solid meme kitlesi görülen olgularda kitlenin BI-RADS skorunu belirlemede sonografik verilerin önemli ölçüde bilgi vereceğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: Solid meme kitleleri, ultrasonografi, tru-cut biyopsi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni