Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Jinekoloji kliniğimizde son 2 yıllık endometrium kanseri cerrahi tedavi sonuçları ve laparaskopinin cerrahi onkolojideki yeri

Osman Temizkan, Osman Aşıcıoğlu, Bülent Arıcı, İlhan Şanverdi, Işıl Ayhan, Özlem Çetin, Berhan Besimoğlu

Amaç: Hastanemiz jinekoloji kliniğinde 2 yıldır endometriyum kanseri tanısıyla opere edilen hastaları retrospektif inceleyerek hastaların cerrahi ve takip sonuçlarını incelemek ve laparaskopik cerrahinin onkolojide güvenlilik ve etkililiğini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde endometriyum kanseri nedeni ile opere edilen 31 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Yapılan araştırmada hastaların yaş ortalaması 58.4±11.7 olarak bulundu. Tümor boyutu ortalama 2.1±1.5 cm olarak belirlendi. Hastaların %45.1 kadarı menopozda ve %29.0 kadarı diabetik olarak belirlendi. Hastaların %87’si endometrioid tip adenokanser tanısı aldı. 2 hastada servikal invazyon ve 3 hastada lenfovasküler alan invazyonu belirlendi. Hastaların %93.5 kadarına başarı ile laparaskopi yapıldı ve toplamda sadece 1 hastada obturatör sinir kesisi meydana geldi. Regresyon analizi ile bakıldığında sadece CA 125 düzeyi hastalığın evresi ile ilişkili bulundu.

Sonuç: Onkoloji cerrahisinde laparaskopi yeterli tecrübe varsa oldukça etkili ve güvenli bir yöntemdir. CA 125 düzeyi hastalığın ileri evre olmasında fikir verebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endometriyum kanseri, laparaskopi, CA 125, evre

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni