Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Anne bebek çiftinin taburcu edilme zamanının bilirubin düzeyleri üzerine etkisi

Derya Girgin, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Mesut Dursun, Evrim Kıray Baş, Selda Arslan

Amaç: Gebelik haftası ≥35 hafta olan bebeklerde taburcu edilme zamanının hiperbilirubinemi nedeniyle yeniden hastaneye yatış üzerine etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Yenidoğan Kliniğinde, Ocak 2010 – Haziran 2011 tarihleri arasında, gebelik süresi ≥35 hafta olan ve sarılık nedeniyle yatırılarak tedavi edilen tüm bebekler çalışmaya alındı. Hastalarda sarılığın etiyolojisi, kliniği, laboratuvar özellikleri ve uygulanan tedaviler kaydedildi. Anne bebek çiftinin taburcu edilme zamanı ile bilirubin değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışma süresince kriterlere uyan 222 bebek değerlendirildi. Hiperbilirubinemi etyolojisi incelemesinde en sık saptanan nedenler; ABO uyuşmazlığı 66 (%29,7), Rh uyuşmazlığı 19 (%8,6) ve patolojik oranda tartı kaybı 19 (%8,5) olarak sıralandı. Bebeklerin 90’ında (%40,6) herhangi bir etyolojik neden bulunamadı. Patolojik tartı kaybının total serum bilirubin (TSB) üzerine anlamlı etkisi olduğu bulundu (p:0,014). ABO uygunsuzluğu ve TSB değerleri arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı (p<0,001), bununla birlikte ABO uygunsuzluğu olan bebeklerin getiriliş günlerinin anlamlı olarak daha kısa olduğu bulundu (p<0,001). Taburculuk öncesi sarılığı olan bebeklerin hastaneye geliş günlerinin anlamlı olarak daha kısa olduğu (p<0,001) ve TSB değerlerinin anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p<0,001). Doğum sonrası taburculuk zamanı belli olan 184 bebeğin taburculuk saati ortalaması 32,9±20 saat (5-120 saat) olarak saptandı. Doğum sonrası hastaneden taburculuk saatinin TSB değerlerine anlamlı etkisi saptanmadı. Ortalama taburculuk süresi hastanemizde, diğer devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde sırasıyla 37,7±22 saat, 34,6±19,8 saat ve 25,1±14,7 saat idi. Ortalama kontrole çağrılma zamanı hastanemizde, diğer devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde sırasıyla 4±2,1 gün, 5±3,2 gün ve 5,3±3,6 gün saptandı. Hastanemizde doğan bebeklerin doğum sonrası taburculuk saatlerinin özel hastanede doğan bebeklere göre anlamlı olarak uzun olduğu (p:0,001) ve hastanemizde doğan bebeklerin kontrole çağırılma günlerinin özel hastanede doğanlara göre anlamlı olarak kısa olduğu saptandı (p:0,019).

Sonuç: Çalışmamızda doğum sonrası taburculuk saatinin geliş hiperbilirubinemi düzeyi üzerine olumsuz bir etkisi saptanmadı. Patolojik tartı kaybı ve ABO uygunsuzluğunun hiperbilirubinemi gelişimi için risk faktörleri olduğu belirlendi. Hastanemizde, özel hastanelere göre taburcu edilme zamanının daha geç ve kontrole çağrılma zamanının daha erken olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, taburcu edilme zamanı, bilirubin düzeyleri

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni