Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Testiste spontan regresyon gösteren germ hücre tümörü: Olgu sunumu

Ayşe Nur İhvan, Cumhur Selçuk Topal, Muzaffer İlkay Tosun, Resul Sobay, Ahmet Bindayı, Gözde Kır, Meryem Doğan, Billur Coşan

Amaç: Primer testiküler tümörlerin önemli bir kısmını germ hücreli tümörler oluşturur. Testiküler germ hücreli tümörler, en çok spontan regresyon gösteren insan neoplazmları arasındadır.

Olgu: 22 yaşında erkek hasta olup, testise vuran sol yan ağrısı ve son 1 ayda 10 kilograma varan kilo kaybı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde retroperitoneal bölgede 8-12 cm çapında kitle ve sol testisin posterosüperiorunda 2 cm çaplı kitle tespit edildi. Sol radikal orşiektomi uygulanan hastanın makroskopik ve mikroskopik incelemesinde rezidü teratomatöz komponentin eşlik ettiği skar nodülü saptanmış ve “spontan regresyon gösteren germ hücreli tümör” tanısı almıştır.

Sonuç: Testiküler germ hücreli tümörlerin spontan regresyonu iyi tanımlanmış bir fenomen olup, makroskopide belirgin skar dokusu mevcuttur. Tümör regresyonuna ait skar dokusunun karakteristik histomorfolojik özelliklerinin farkındalığı, nonspesifik skarlardan ayırımı için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Testiküler germ hücreli tümörler, spontan regresyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni