Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Preeklampside maternal tiroid fonksiyonları

Ümit Naykı, Cenk Naykı, Paşa Uluğ, Gökalp Öner, Yusuf Yıldırım, Cüneyt Eftal Taner

Amaç: Çalışmamızda, preeklampsi ile tiroid hormonları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, serum tiroid stimule edici hormon (TSH), serbest triiodotironin (FT3) ve serbest tiroksin düzeyleri (FT4) 50 preeklamptik gebe ve 30 normotansif gebede doğumdan önce prospektif olarak ölçüldü. Her iki grup da 3. trimesterdeki gebelerden oluşmaktaydı. Gruplar tiroid hormonları ve obstetrik sonuçlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Serum TSH, FT3 ve FT4 düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak, doğum haftası ve doğum ağırlığı açısından her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Normotansif kontroller ile karşılaştırıldığında, preeklamptik hastalar daha erken gebelik haftasında doğurdular ve bu grupta, yenidoğan doğum ağırlığı daha düşüktü. Diğer yandan, iki grupta da, tiroid fonksiyonları ve doğum ağırlığı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Bulgularımız, tiroid fonksiyonlarının preeklampside değişmediğini göstermektedir. Bu nedenle gebelikte tiroid hormonlarının preeklampsiyi ön görmede kadın doğum hekimlerine yardımcı olamayacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, tiroid fonksiyonu, preeklampsi, doğum ağırlığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni