Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Normokalsemik Hiperparatiroidizm: Primer hiperparatiroidizmin yeni bir klinik tipi

Mehmet Uludağ

Primer hiperparatiroidizm günümüzde 3. en sık görülen endokrin hastalık olup, ayaktan hastalarda hiperkalseminin en sık nedenidir. 1970’li yıllarda serum kalsiyumunun otomotik olarak ölçülmeye başlamasından sonra, prevalansı anlamlı olarak arttı. Buna ek olarak klinik fenotip semptomatik hastalıktan hafif semptomlu veya asemptomatik duruma geçiş yaptı. Bu klinik profil asemptomatik hiperparatiroidizm olarak isimlendirildi. Primer hiperparatiroidizmin parathormon artışına sebep olacak sekonder bir sebep olmaksızın, parathormon artışı olan, fakat total ve iyonize kalsiyum düzeylerinin tutarlı bir şekilde normal olduğu, daha yeni bir prezentasyonu geçen dekatta tanımlandı. Bu yeni durum normokalsemik hiperparatiroidizm olarak isimlendirildi. Bu derleme primer hiperparatiroidizmin yeni tanımlanan bu tipi ile ilişkili güncel bilgiyi sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Normokalsemik hiperparatiroidizm, primer hiperparatiroidizm, parathormon, total serum kalsiyum, iyonize serum kalsiyum, kemik hastalığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni