Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Portopulmoner hipertansiyon

Canan Alataş Alkım

Portopulmoner hipertansiyon portal hipertansiyonun seyrek görülen akciğer komplikasyonlarından birisidir. Portopulmoner hipertansiyon pulmoner dolaşımdaki vazokonstriksiyona bağlı pulmoner arter basıncının yükselerek sağ ventrikül işlevlerinin bozulması durumudur. Patogenezinde portosistemik şantlarla akciğer dolaşımına ulaşan, karaciğer tarafından yıkılamayan vazokonstriktörler suçlanmaktadır. Başlangıç belirtisi efor dispnesi ve halsizliktir. Semptomu olan ve karaciğer transplantasyon adayları portopulmoner hipertansiyon açısından taranmalıdır. Tarama testi olarak transtorasik ekokardiyografi kullanılır. Bu testte sağ ventrikül sistolik basıncı yüksek olanlara mutlaka sağ ventrikül kateterizasyonu yapılmadır. Tedavisinde spesifik olarak vazodilatatör olan nitrik oksit, prostasiklinler, endotelin-1 reseptör antagonistleri ve fosfodiesteraz inhibitörleri kullanılmaktadır. Vazodilatatör tedaviye yanıt verenlere karaciğer nakli başarıyla yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer nakli, portal hipertansiyon, portopulmoner hipertansiyon, siroz

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni