Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Muhtemel amnion sıvı embolisi: Olgu sunumu

Günseli Özdemir, Arzu Koçbebek, Şerife Bilgin, Ayşe Hancı

Amnion sıvı embolisi, sıklıkla gebelik, doğum veya doğum sonrası erken dönemde ortaya çıkan gebeliğin anaflaktoid sendromu olarak tanımlanan nadir obstetrik bir acildir. Genel anestezi altında sezaryen seksiyo sonrası 12. saatte hemoraji, koagülopati ve kardiyopulmoner arrest gelişmesi üzerine muhtemel amnion sıvı embolisi olarak değerlendirilen 24 yaşında 38 haftalık gebe kadın olgusu sunuldu. Ciddi şüphe üzerine yoğun bakım şartlarını da içeren medikal tedavi acil olarak başlatıldı ve hastada tam şifa sağlandı. Bu olgu sunumunda başarılı sonuç için erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Amnion sıvı embolisi, hemoraji, dissemine intravasküler koagülasyon, kardiyopulmoner arrest

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni