Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

14 - Vena Cava Tümörü Olgusu

Muharrem Battal, Oğuzhan Karatepe, Fevziye Kabukçuoğlu, Bülent Çitgez, Adem Akçakaya

Vena cava tümörü, nadir görülen ve cerrahisi özellik arz eden bir durumdur. 55 yaşında kadın hasta batın içi kitle ön tanısı ile kliniğimize yönlendirildi. Preoperatif hazırlık sonrasında vena cava tümörü tespit edilen hasta opere edildi. Hastaya total kitle eksizyonu ile birlikte parsiyel vena cava rezeksiyonu uygulandı ve vena cava sentetik damar grefti ile tamir edildi. Kitlenin patolojik incelenmesinde iğsi hücreli sarkomatöz malign tümor görülerek, orta derecede diferansiye leiomyosarkom olarak yorumlandı. Nadir görülen bu klinik durum literatür bilgileri ile birlikte irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Vena cava, sarkom, greft, leiomyosarkom

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni