Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Preoperatif Tümör Markır Seviyelerinin Adneksiyal Kitlelerde Malignite ve Yayılımı Belirlemedeki Etkinliği

İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Gürsel Otlu, Osman Temizkan, Sibel Özsoy, Ramazan Adan, Berhan Besimoğlu Aşıcıoğlu, Ali Şahap Odacılar

Amaç: Over kanseri taramasında kullanılan tümör belirteçlerinden CA12-5, CA 15-3, CA 19-9, CEA, AFP ve ß-HCG’nin adneksiyal kitlelerin malign-benign ayırımındaki yeri, patolojik tanısı ve tümör evresi ile korelasyonu değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ocak 2006- Ağustos 2011 tarihleri arasında adneksiyal kitle ön tanısı ile opere edilen 277 olgu retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Tümör belirteçlerinin tanı testi olarak gücü ROC eğrisi yöntemi ile incelendi. ROC eğrisi altında kalan alan, CA 12-5 için 0.872, CA15-3 için 0.739, CA 19-9 için 0.522, CEA için 0.614, AFP için 0.433 ve ß-HCG için 0.635 birim kare olarak bulundu.

Sonuç: Benign-malign ayırımı için yapılan istatiksel değerlendirmede CA 12-5 ve CA 15-3 dışındaki markırlar anlamlı bulunmadı. Her markırın maligniteyi ayırt etme gücü istatistiksel olarak ROC eğrisi yöntemi ile analiz edildi. Analiz sonucunda CA 12-5 en değerli markır olarak bulundu. CA 15-3’ün ayırt ediciliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğu, diğer testlerin ise anlamsız olduğu görüldü. Sadece CA 12-5’in tümör evresi ile korelasyon gösteriyordu.

Anahtar Kelimeler: CA 12-5, malign over tümörü, tümör evresi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni