Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Hastanemizdeki Dış Genital Anomalisi Olan Yenidoğanların Değerlendirilmesi

Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Selda Arslan, Sinan Uslu, Nurçin Saka, Asiye Nuhoğlu

Amaç: Hastanemizdeki yenidoğanlar arasında dış genital anomali sıklığının belirlenmesi

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 - Aralık 2010 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde doğan 3437 yenidoğan olgu dış genital anomali açısından incelendi. Kliteromegali, inguinal/labial alanda kitle, hipospadias, mikropenis, ambigus genitalya ve inmemiş testis varlığı kaydedildi.

Bulgular: Bu çalışmada 20 (6/1000) yenidoğan olguda dış genital anomali tespit edildi. Olguların tümü yaşamının ilk 3 gününde muayene edildi. Tespit edilen morfolojik anormallikler: İnmemiş testis (kriptorşidizm) (12/20), izole hipospadias (5/20), kliteromegali (1/20), epispadias (1/20) ve ambigus genitale (1/20) idi. Kriptorşidizm sıklığımız %0.34, hipospadias sıklığımız ise %0.23 olarak saptandı. Olguların 4’ü prematüre idi. İki olguda kongenital adrenal hiperplazi saptandı.

Sonuç: Dış genital anomaliler en sık rastlanılan kongenital anomaliler grubunda yer alır. Genital anomalilerin uygun olarak erken tanı ve tedavisi, tıbbi, psikolojik ve sosyal sorunları en aza indirmek için büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda, yenidoğan döneminde dikkatli bir genital morfolojik inceleme sonucu fark edilen minör anomalilerin, cinsel gelişim bozukluğunun bir klinik bulgusu olabileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, genital, anomaliler

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni