Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Ekstazi kullanımına bağlı İnternal Karotis Arter diseksiyonu: Olgu sunumu

Ender UYSAL, Önder KIRDAR, Alper ÖZEL, Şükrü Mehmet ERTÜRK, Hakan YILDIRIM, İsmail CAYMAZ, Muzaffer BAŞAK

“Ekstazi ”,üç halkalı , metoksile metamfetamin analoğu olup serebral infarkt , serebral kanama ve serebral venöz tromboz gibi serebrovasküler olaylara neden olabilen keyif verici maddedir. 4-5 ay içerisinde birkaç kez “ Ekstazi “ kullandığını belirten 18 yaşında erkek hastada sol alt ve üst ekstremitede güçsüzlük ve inkontinans semptomları mevcuttu. Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemede (MR) anterior koroidal arter sahasına uyan sağ kapsüla interna posterior limbinde akut enfarkt izlendi. Dijital substraksiyon anjiografi incelemesinde olgumuzda sağ internal karotis arter (İKA) supraklinoid segmentinde ileri derecede stenoz ve damar duvarında düzensizliği mevcuttu. Serebrovasküler hastalık açısından hiçbir risk faktörü taşımadığından olgumuzun Ekstazi kullanımı ile internal karotis arter (İKA) diseksiyonu arasındaki ilişkiyi gösterdiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ekstazi, İKA diseksiyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni