Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Endometriyum Kanserinde Preoperatif Serum CA-125 Değerlerinin Prognozla İlişkisi

İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Serpil Kırım, Osman Temizkan, Bülent Arıcı, Sibel Özsoy

Amaç: Endometriyum kanseri olgularında preoperatif yükselmiş CA-125 düzeylerinin klinik ve patolojik kötü prognostik faktörlerle ilişkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2007 ve Nisan 2012 tarihleri arasında, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde, endometriyum kanseri tanısıyla opere olan 100 hastada preoperatif CA-125 düzeyi ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişki değerlendirildi. Tüm olguların, yaş ortalaması, menopoz durumu, vücut kitle indeksi, preoperatif CA-125 düzeyleri, tümör tipleri, histolojik gradeleri, cerrahi-klinik evreleri, batın sıvısı pozitifliği, lenfovasküler invazyon varlığı, myometriyum invazyon ve derecesi, omentum metastazı ve tümör çapı değerlendirildi. CA-125 kesme değeri olarak 35 IU/ ml değeri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Endometriyum kanserli hastalarda preoperatif yapılan CA 125 ölçümü 35 kesme değeri için; omentum tutulumu, yarıdan fazla myometriyal invazyon, batın yıkama sıvısı pozitifliği, 2 cm. üzeri tümörü belirlemede, lenfovasküler invazyon ve lenf düğümü pozitifliğini belirlemede istatiski olarak anlamlı olarak bulunmuştur.

Sonuç: Endometriyum kanserli hastalarda preoperatif serum CA-125 değerleri kötü prognostik faktörleri ortaya koymada önemli bir test aracı gibi gözükmektedir. Ancak tek başına bağımsız prognostik faktör olarak kullanılması uygun görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Endometriyum kanseri, CA-125, kötü prognoz

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni