Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu?

Abdulkadir Bozaykut, Rabia Gönül Sezer, Ahu Paketçi, Cem Paketçi

Amaç: Akut bronşiyolit, en sık 2 yaşından küçük çocuklarda görülen, daha çok viral etkenlerin neden olduğu bronşiyollerin obstrüksiyonu ile karakterize akut alt solunum yolu hastalığıdır. Atopi ve diğer genetik faktörler de virüsün uyardığı hışıltı gelişiminde hazırlayıcı bir rol oynayabilir. Bu çalışmada, hışıltı atakları ile anne, baba, kardeşler haricindeki uzak akrabalarda atopi ve astım hikayesi, evde toz ve/veya rutubet bulunması arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Yöntem: Bu çalışma Haziran 2009 ile Haziran 2011 tarihleri arasında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’ne başvurup ilk atak bronşiyolit tanısı alan hastalarda prospektif olarak yapıldı. Her hastanın yaşı, cinsiyeti, anne, baba, kardeş dışı ailede atopi, astım öyküsü, evde tozlu rutubetli ortam maruziyeti sorgulandı.

Bulgular: Çalışmaya 1-24 ay arası ilk atak akut bronşiyolit tanısı alan toplam 500 infant dahil edildi. Hastaların %20,2’sinin (n=101) ailesinde (anne, baba, kardeş dışı) atopi, astım mevcuttu. Hane özellikleri incelendiğinde %27’sinde (n=135) tozlu rutubetli ortam bulundu. İnfantların 3 ve üzeri tekrarlayan hışıltı atağı geçirme oranlarına bakıldığında, tozlu rutubetli ortamda yaşayan hastaların %92.6’sının, tozlu-rutubetli ortamda yaşamayan hastaların %65.2’sinin 3 ve üzeri atak geçirdiği tespit edildi. Anne, baba, kardeş dışı atopi öyküsü olan infantların %91.1’inde tekrarlayan hışıltı atağı görülürken, olmayan infantların %67.9’unda görüldü.

Sonuç: Biz çalışmamızda, anne, baba ve kardeş dışı aile bireylerinde astım ve/veya atopi öyküsü bulunması ile tekrarlayan hışıltı atakları arasında anlamlı ilişki saptadık. Tozlu ve/veya rutubetli ortam maruziyeti de tekrarlayan hışıltı atakları için önemli bir risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Astım, atopi, bronşiyolit, hışıltı, sütçocuğu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni