Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Çocuklarda premedikasyon amaçlı farklı dozlarda kullanılan intranazal midazolamın etkileri

Mine ÖZGÜMÜŞ, G. Ulufer SİVRİKAYA, Metin BEKTAŞ, Ayşe HANCI

Amaç: Midazolam; premedikasyonda sıklıkla tercih edilen benzodiazepin grubundan bir ajandır. Nazal ilaç uygulamalarında hızlı emilim, ilacın direk sistemik dolaşıma geçmesiyle etkinin çabuk ortaya çıkması önemli avantajlardır. Çalışmamızda; okul öncesi çağı çocuklarında, premedikasyon amacıyla uygulanan intranazal midazolamın farklı dozlarının ebeveynden ayrılma ve sedasyon düzeyi üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu izni ve ebeveynlerin onayları ile, 2-6 yaşları arasında, ASA I-II grubundan 60 olgu randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Premedikasyon Grup I’de 0.3 mg/kg, Grup II’de 0.4 mg/kg, Grup III’de 0.5 mg/kg midazolamın intranazal uygulanmasıyla gerçekleştirildi. Sedasyon ve ebeveynden ayrılma skoru ile yan etkiler çalışma parametreleri olarak kaydedildi. Bulgular: Sedasyon skoru gruplar arasında benzerdi (p>0.05). Grup içi karşılaştırmada sedasyon skoru 10.dk.ya göre her üç grupta 25. ve 30.dk.larda düşük bulundu (p<0.05). Ebeveynden ayrılma skoru gruplar arasında benzerdi (p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda; okul öncesi çağı çocuklarında premedikasyon amacıyla 0.3 mg/kg intranazal midazolam dozunun etkin ve güvenli olduğu, bilinçli sedasyon amaçlandığında daha yüksek dozların gerekli olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Premedikasyon, midazolam, intranazal

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni