Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Ovaryan dev kitlelere yaklaşım; jinekolojik, anestetik, patolojik yaklaşım; dört olgu sunumu

Alev Atış Aydın, Savaş Özdemir, Kaan Pakay, Ulufer Sivrikaya, Nedim Polat, Nimet Göker

Ovaryan kitleler bazen dev boyutlara ulaşabilirler. Bu yüzden de diğer komşu organlara, büyük damarlara kompresyon uygulayıp patoloji yaratabilir, asit oluşturabilirler. Bu derece büyük kitlelerin çıkarılması sırasında çok fazla sıvı aspire edilmesine veya dev kitlenin çıkarılmasına bağlı olarak ciddi hipotansiyon ve İnferior Vena Cava (İVC) sendromu oluşabilir. Burada bu şekilde olan dört olguyu jinekolojik, patolojik, anestetik açılardan sunmak istedik.

Olgu: 54, 35, 39 ve 42 yaşında olan hastalar sırasıyla 20 kg ve 40x20cm; 14 kg ve 40x40x40 cm; 17 kg ve 45x50cm; ve 53x50 cm kitle saptanıp opere edildiler. Histopatolojik tanıları sırasıyla ilk ikisi borderline müsinöz adenokarsinom, benign endometroid tümör ve son olarak müsinöz kistadenoma eşlik eden teratom şeklindeydi. Preoperatif değerlendirmede, hastaların aşırı abdominal distansiyona bağlı dispne ve taşipnesi vardı ve kan gazları hipoksikti. Supin hipotansiyon ve diğer major komplikasyonları önlemek için gerekli operatif tedbirler alınarak uygun anestezi tekniği ile opere edildiler. Major peroperatif ve postoperatif herhangi bir komplikasyon oluşmadı.

Tartışma: Dev kitle eksizyonları önemli morbidite ile beraber olabilirler. Bu genelde kitlenin büyüklüğüne ve hastanın kötü kondisyonlarına bağlıdır. Eğer operasyon için gerekli tedbirler alınmazsa dev kitleler kanama ve hipotansiyon, elektrolit bozuklukları ile beraber belirgin morbidite ve ciddi problemlere sebep olurlar. Bu yüzden ventilatörle monitorizasyon, hemodinamik değerlendirme, hipotermi ve koagülopati için uygun tedbirler alınıp operasyona multidisipliner hazırlanmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Dev adneksiyel kitle, anestezi, patoloji, yaklaşım

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni