Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Primer endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız

Burak Ülkümen, Çetin Gümüştaş, Hayati Şavk

Amaç: Bu çalışmada Haziran 2007 ile Kasım 2011 tarihleri arasında kronik dakriyostenoz nedeniyle endoskopik dakriyosistorinostomi uygulanan 95 hastanın sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirdik.

Yöntemler: Çalışmaya alınan 95 hastanın 82’si (%86) yetişkin, 13’ü (%14) çocuk hastaydı. Yetişkin hastaların 71’i (%87) kadın, 11’i (%13) erkek olup yaşları 17 ile 78 arasında (ortalama 40) değişmekteydi. Çocuk hastaların ise 5’i kız (%26), 9’u (%64) erkek olup yaşları 3 ile 14 arasındaydı (ortalama 8,7). 18 (%19) hastaya bilateral müdahale yapıldı. Bilateral opere edilen hastaların sadece 1 tanesi (7 yaşında, kız) çocuktu. Hastalar cerrahi sonrası 6 ay ile 57 ay arasında takip edildi. Postoperatif 6. ayda operasyonların başarı oranı epifora varlığı ve iatrojenik ostium açıklığı gözlenerek değerlendirildi.

Bulgular: Cerrahi sonrası 6 aylık takipte hastaların 77’sinde tek taraflı, 18’inde iki taraflı olmak üzere, toplam 113 endoskopik dakriyosistorinostomi girişiminin 103’ünde (%91,1) semptomlarda tam iyileşme sağlanırken 10’unda (%8,9) şikayetlerin devam ettiği tespit edildi.

Sonuç: Endoskopik dakriyosistorinostomi, eksternal yaklaşımlar ile karşılaştırıldığında yüksek başarı oranı, görünür iz bırakmaması ve çabuk iyileşme süresi ile dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik dakriyosistorinostomi, epifora, kronik dakriyos

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni