Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - İleri evre keratokonus hastalarının görsel rehabilitasyonu için silikon hidrojel yumuşak kontakt lens kullanımı

İhsan Yılmaz, Leyla Yavuz

Amaç: İleri evre keratokonus hastalarında Toris-K yumuşak keratokonus kontakt lensinin görsel sonuçlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif çalışmamıza 35 hastanın (16 kadın, 19 erkek) 56 gözü alındı. 13 göz (%23,21) evre3 keratokonus, 43 göz (%76,79) evre4 keratokonus idi. Hastaların ortalama yaşı 26,88±10,63 (14 ile 55 aralığında) idi. Ortalama korneal kalınlık 482±28 mikrometre (398-524 aralığında) idi. Vakaların kornealarının; ortalama düz meridyeni 49,50±4,25 diyoptri (41,14-58,40 aralığında), ortalama dik meridyeni 57,35±3,45 diyoptri (53,13-69,40 aralığında) idi. Ortalama korneal kırıcılık değeri ise 53,42±3,85 D (49,52-60,90 aralığında) idi. Tüm hastaların düzeltilmemiş görme keskinliği, gözlükle en iyi düzeltilmiş görme keskinliği ve kontakt lens ile düzeltilmiş görme keskinliği ölçüldü ve kıyaslandı.

Bulgular: Ortalama düzeltilmemiş görme keskinliği ondalık olarak 0,19±0,16 (0,01-0,6 aralığında) idi. Ortalama gözlükle en iyi düzeltilmiş görme keskinliği 0,33±0,16 (0,05-0,8 aralığında) idi. Ortalama kontakt lens ile düzeltilmiş görme keskinliği ise 0,71±0,19 (0,30-1,00 aralığında) idi. Hastalar kontakt lens kullanımı ile Snellen eşelinde ortalama 3,84±1,35 sıra (1-7 sıra aralığında) kazandı. Kontakt lens ile düzeltilmiş görme keskinliği, gözlükle en iyi düzeltilmiş görme keskinliğine göre belirgin olarak daha iyi idi (p=156x10-18, p<0,01).

Sonuç: İleri evre keratokonus hastalarında kullandığımız, Toris-K silikon hidrojel yumuşak keratokonus kontakt lenslerinin görsel sonuçlarının başarılı olduğunu tespit ettik. İleri keratokonuslularda, bu kontakt lenslerin, gözlüğe göre uzak görme keskinliğini daha yüksek oranda arttırdığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: Kontakt lens, keratokonus, silikon hidrojel

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni