Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - “Delay” yapılmış ve yapılmamış bilateral fasyokutan fleplerin, geniş meningomyelosel defektlerinde kullanımı: Ön çalışma sonuçları

Arzu Akcal, Semra Karsidag, Tahsin Görgülü, Kemal Uğurlu

Nöral tüp ve ilişkili yapıların konjenital füzyon defektleri spinal disrafizm olarak sınıflandırılmaktadır. Meningonyelosel spinal disrafizm defektlerinin en sık görülenidir ve 800-1000 canlı doğumda 1 görülmektedir. Tedavi edilmemiş meningomyeloselli hastalarda ilk 6 ayda mortalite oranı %65 ile 70 arasındadır. Ocak 2006 ile Ocak 2011 arasında primer kapatılamayacak kadar geniş meningomyelosel defekti olan 10 (6 kız ve 4 erkek) yenidoğan çalışmamıza dahil edildi. “Delay” yapılmamış fasyokutan flep uygulanan 5 yenidoğanın meningomyelosel defekti %50’den azdı ve bu fasyokutan flepler delay yapılmadan orta hatta ilerletilerek primer kapatıldı. “Delay” yapılan grup da 5 yeni doğandan oluşmaktaydı ve bu grupta meningomyelosel defekt boyutu orta aksiller hattan itibaren ölçüldüğünde %50’den fazla olması nedeni ile fleplerde dolaşım problemlerini önlemek amacı ile delay fenomeninin avantajlarından yararlanıldı. Flep “delay” yapılmasından bir hafta sonra nöral defekt onarıldı ve flepler orta hatta ilerletildi. Flep delayinin beklenilmesi aşamasında hastaların takibinde lokal veya santral sinir sistemi enfeksiyonları izlenmedi. Sonuç olarak, “delay” yapılmış bipediküllü flepler geniş meningomyelosel defektlerin onarımında basit ve güvenilir ve daha az hemorajiye neden olmaları nedeni ile alternatif bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz ve kliniğimizde seçilmiş hastalarda kullanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Meningomyelosel defekti, delay fenomeni, bilateral bipediküllü fasyokutan flepler

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni