Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Agresif hipofiz adenomları ve hipofiz karsinomların tedavisinde Temozolomide’in rolü

Sayid Shafi Zuhur, Yüksel Altunta

Dopamin agonistleriyle tedavi edilebilen agresif prolaktinomalar dışındaki agresif hipofiz adenomlarında ilk tedavi seçeneği cerrahidir. Fakat sıklıkla bu tümörlerin çaplarının büyük olması, çevre dokulara invazyon yapması ve nüks oranlarının yüksek olması nedeniyle cerrahi ve radyoterapi gibi standart tedaviler yetersiz kalmaktadır. Hipofiz karsinomları ise nadir görülen tümörler olup agresif hipofiz adenomlarının kraniyospinal veya sistemik metastaz yapmaları şeklinde tanımlanır. Bu karsinomlar oldukça invaziv olup cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiye dirençlidirler ve prognozları kötüdür. Son zamanlarda, kimyasal olarak dakarbazin ile ilişkili, imidazoltetrazin derivesi alkilleyici bir ajan olan temozolomid agresif hipofiz adenomları ve hipofiz karsinomlarının tedavisinde başarıyla kullanılmıştır. O-6 metilguanin DNA metiltransferaz bir DNA tamir enzimi olup temozolomid tedavisine yanıtta rolü olduğu gösterilmiştir. Temezolomid tedavisinin genellikle hafif derecede yan etkileri olmakla birlikte bazen ciddi yan etkilere neden olabileceğinden yakın takip gerekmektedir. Temozolomid, konvansiyonel tedavilere yanıtsız ve O-6 metilguanin DNA metiltransferaz düzeyi düşük olan agresif hipofiz adenom ve hipofiz karsinomlarında alternatif bir tedavi ajanı olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Aggressive hipofiz adenomu, hipofiz karsinomu, temozolomide, MGMT

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni