Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Rotator manşet yırtıklarının artroskopik yardımlı mini-açık yöntemle tamiri

Özgür Karaman, Gökhan Kaynak, Özgün Karakuş, Etem Aytaç Yazar, Baransel Saygı

Amaç: Bu çalışmada rotator manşet yırtığı tanısıyla artroskopik yardımlı mini-açık yöntemle rotator manşet tamiri yapılan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi.

Yöntemler: Rotator manşet yırtığı saptanan 35 hastaya (9 erkek, 26 kadın; ortalama yaş 56; dağılım 41-75) artroskopik yardımlı mini-açık yöntemle rotator manşet tamiri yapıldı. 29 hastada sağ, altı hastada sol omuz tutulumu vardı. Hastalar ameliyat öncesi fizik muayene, direk radyografi, manyetik rezonans görüntüleme ve omuz constant murley skorları ile ameliyat sonrasında fizik muayene, omuz constant murley skorlaması ile değerlendirildiler. Ortalama takip süresi 21 ay(dağılım 12-48) idi.

Sonuçlar: Ameliyat öncesinde 41.7 (dağılım 12-82) saptanan Constant-Murley skoru ortalaması, ameliyat sonrası dönemde 79.7’ye (42-100) yükseldi (p<0.05). Sadece 4 hastanın ameliyattan memnun olmadığı öğrenildi. Hiçbir hastada enfeksiyon görülmedi.

Çıkarımlar: Seçilmiş olgularda, rotator manşet yırtıklarında artroskopik yardımlı mini-açık yöntemle tamirin klinik ve fonksiyonel sonuçları başarılı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Artroskopi/yöntem, hasta memnuniyeti, hareket açıklılığı, rotator manşet/yaralanma/cerrahi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni