Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Jinekomasti olgularına yaklaşımımız ve cerrahi tekniklerin karşılaştırılması

Kamuran Zeynep Sevim, Ayşin Karasoy Yeşilada, Fatih Irmak, Leyla Türkoğlu Kılınç, Nebil Yeşiloğlu

Amaç: Jinekomasti cerrahisinde; gland rezeksiyonu, liposakşın ve gland rezeksiyonuyla beraber liposakşın uygulanan klasik tedavilerdir. Çalışmamızda, hastanemize jinekomasti şikayetiyle başvuran hastalar retrospektif olarak analiz edildi. Çalışmamızda kliniğimizde 9 yıldır jinekomasti hastalarının tedavisinde uyguladığımız, sade ve anlaşılır olduğunu düşündüğümüz ve hastalarda tatmin edici sonuçlara yol açan tedavi algoritmamızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 2002-2010 yılları arasında opere edilen 50 hasta değerlendirildi. Hastalar uygulanan cerrahiye göre gruplandırıldı. Hastaların 6’sı Simon sınıflamasına göre evre 1, 28’i evre 2a, 14’ü evre 2b ve 2’si evre 3 olarak sınıflanmıştır. Kırk hastada sadece klasik liposakşın (3’ü evre 1, 25’i evre 2a, 12’si evre 2b), 6 hastada liposakşın ve gland eksizyonu (2’si evre 2a, 2’si evre 2b, 2’si evre 3) ve 3 hastada sadece gland eksizyonu (evre 1) uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre, evre 1, 2a ve 2b olup yağ dokusunun ağırlıkta olduğu hastalarda sadece liposakşınla kabul edilebilir sonuçlar elde edilmiştir. Uzun dönem takiplerde evre 2b hastalarda da yeterli cilt kontraksiyonu sağlanabilmiştir. Evre 2b ve evre 3 olan ileri boyuttaki jinekomasti hastalarında ise fibroglandüler yapı ön planda ise mutlaka gland eksizyonu cerrahi tedaviye eklenmelidir ve gerekirse nipıl areolayı da küçültüp simetriyi sağlayabilmek için konsantrik ya da eksantrik eksizyonlar yapılabilir.

Sonuç: Cerrahi müdahale jinekomasti tedavisinde en etkili seçenektir. Burada amaç en az skar dokusu ile büyümüş meme dokusunu etkin bir şekilde küçültmektir.

Anahtar Kelimeler: Jinekomasti, liposakşın, gland eksizyonu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni