Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Pelvik bölge bası yaraları deneyimlerimiz ve yaklaşımımız

Onur Egemen, Tolga Aksan, Özay Özkaya, İlker Üsçetin, Mitat Akan

Amaç: Bası yarası, dokuların uzun süreli basınç altında kalmasına bağlı olarak gelişen ve daha çok vücudun kemik çıkıntılarının üzerinde gözlenen iskemik zeminde ortaya çıkan yaralardır. Evre 4 bası yarası gelişmiş olgularda çoğu zaman cerrahi tedavi en uygun seçenek olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada pelvik bölgede evre 4 bası yarası nedeni ile kliniğimizde tedavi edilen hastaların değerlendirmesini ve bası yaralarına cerrahi yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.

Yöntem: Ocak 2008-Ocak 2012 tarihleri arasında kliniğimizde pelvik bölgesinde bası yarası tanısı ile yatarak tedavi görmüş 23 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların etiyolojik ve epidemiyolojik bilgileri incelenerek uyguladığımız tedavi yöntemlerinin etkinliği irdelendi.

Bulgular: Olguların 16’sı erkek, 7’si kadındı ve yaşları 17 ile 80(ortalama: 41) arasında değişmekteydi. Tüm olgularda Evre 4 bası yarası olmakla birlikte mevcut yaranın ilk meydana geliş zamanından itibaren geçen süresi 15 gün ile 12 ay (ortalama: 3.4 ay) arasında değişmekteydi. Opere edilen 18 adet olguda toplam 21 adet defekt onarıldı. Defektin lokalizasyonu ve boyutuna göre çeşitli flepler planlanarak onarımı sağlandı. Komplikasyon olarak üç olguda sütür hatlarında ayrışma, bir hastada yara yeri enfeksiyonu ve bir hastada parsiyel flep nekrozu görüldü.

Sonuç: Bası yaraları, immobil hastalarda yaşamlarının en azından bir döneminde görülmekle birlikte ilerlemiş bası yaralarında cerrahi tedavi en etkin tedavi olarak öne çıkmaktadır. Cerrahi tedavi uygulanacak olgularda hastanın durumu ve iyileşme beklentisi, gelişmesi muhtemel komplikasyonlar göz önüne alınarak olgu için en uygun seçenek uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bası yarası, flep, rekonstrüksiyon, immobilite

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni