Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Hastanemiz yoğun bakım ünitesinden acil konsültasyon istemlerinin değerlendirilmesi

Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Ayşe Surhan Özer Çınar, Sibel Oba

Amaç: Çalışmamızda Yoğun Bakım Ünitemizden (YBÜ) istenen acil konsültasyonların içeriği ve yaşanan sorunların irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2007-2008 tarihleri arasında YBܒden acil konsültasyon istemi olan 1319 olgu demografik özellikleri, görüldüğü birimler, konsültasyon istem sebepleri, yapılan işlemler ve bunlar içerisinde kardiyopulmoner resüsitasyonlar (KPR) açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: 1319 olgunun yaş aralığı 10 günlük ile 90 yaş arasında olup, 643’ü erkek ve 676’sı kadındır. Konsültasyonların %64’ü acil servislerde, %24’i dahili servislerde ve %12’si cerrahi servislerde yapılmıştır. Konsültasyon istem sebepleri arasında %30 oranıyla solunum yetmezliği ilk sırada, KPR ise %17 oranı ile dördüncü sırada yer almaktadır. %61 oranı ile KPR’ye en fazla acil dahiliye bölümünde yanıt alınmıştır. Yoğun bakım endikasyonu konan olguların yalnızca %26’sı yoğun bakımımıza kabul edilebilmiştir. %33’ü başka devlet hastanelerinin yoğun bakımlarına, %41’i özel hastanelerin YBܒlerine sevk edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak; Hastanemiz yoğun bakım yatak sayısı ihtiyacımızı karşılamakta yetersizdir. Teknik alt yapısı yeterli ve bilgili-tecrübeli ekiplerden oluşan yoğun bakım yatak sayısının arttırılması gerekmektedir. Hasta sevki konusunda düzenli bilgi işlem ağı kurulmasının ve görevli kişilerin belirlenmesinin yaşanan iş gücü kaybını azaltacağı ve hasta bakım kalitesini arttıracağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Konsültasyon, yoğun bakım ünitesi, kardiyopulmoner resüsitasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni