Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi’nde 1-12 yaş grubu erkek çocuklarında anemi sıklığının değerlendirilmesi

Gülsen Meral, Ayşegül Uslu, Faruk Akçay, Eylem Erzurumlu

Amaç: 1-12 yaş grubu erkek çocuklarında anemi sıklığını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya Kağıthane Devlet Hastanesi’ne Haziran ve Temmuz 2011 tarihleri arasında sünnet olmak amacıyla başvuran 450 sağlıklı erkek çocuk alındı. Bu hastaların hemoglobin değerleri yaş gruplarına göre incelendi. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı.

Bulgular: Olguların %6,4’ünde düşük hemoglobin düzeyine rastlandı. Bu düşük hemoglobin düzeyine sahip 29 çocuğun içinde en büyük oranın 18 (%62,06) kişi ile 5 yaş altı çocuklarda olduğu saptandı.

Sonuç: Türkiye’de bundan önce yapılmış çalışmalarda anemi sıklığının daha yüksek olduğunu ancak yıllar geçtikçe düşüş gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle 2004’de Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu “Demir Gibi Türkiye” kampanyasıyla birlikte çocuklara profilaktik olarak demir preparatlarının verilmesi anemi insidansındaki bu düşüşün önemli bir etkenidir. Bu düşüşle beraber yine de çocuklarda az da olsa anemi görülme oranı devam etmektedir. Bu nedenle hekimlerin rutin olarak çocukların büyüme ve gelişmesini takip ederken “hemogram” baktırmalarının önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Anemi, demir eksikliği anemisi, çocuk

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni