Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu

Dilek Aygin, Hande Cengiz

Hasta birey iyileşmeyi beklerken, ilaç uygulaması sürecinde yapılacak olan hatalar, iyatrojenik hastalıkların ve sakatlıkların ortaya çıkmasına, birçok olumsuzlukların görülmesine, hatta ölüme varan kötü sonuçlara neden olmasına yol açmaktadır. İlaç uygulama hatalarının önlenmesi için; hemşirelerin ilaç hataları konusunda uygun bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesine yönelik düzenli olarak eğitilmesi, bu konudaki yayınların takip edilmesi ve hatayı rapor etme konusunda cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Bu makalede hemşirelerin ilaç hatalarını önlemedeki rolü ve sorumluluklarını ele almayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İlaç hataları, hemşire, sorumluluk

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni