Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Plastrone apandisit kliniği ile başvuran müsinöz kistadenom olgusu

Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ, Ayşim Özağrı, İsmail Akgün, Sinan Karakoç

Anormal mukus birikimine bağlı apendiks lümeninin dilate olmasıyla karakterize kistik kitleler apendiks mukoseli olarak adlandırılır. Mukosel terimi makroskobik bir tanımlama olup patolojik tanı değildir. Apendiks mukoseline neden olan lezyonlar hiperplastik lezyonlardan malignitelere kadar değişen bir spektrumda yer alırlar. Bu çalışmada plastrone apandisit kliniği ile başvurup elektif apendektomi uygulanan ve histopatolojik incelemede müsinoz kistadenom tespit edilen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Apendiks, mukosel, müsinöz kistadenom

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni