Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Pars plana vitrektomi operasyonu uygulanan hastaların etyolojik dağılımları

Saniye Üke Uzun, Dilek Güven, Çağrı Türker

Amaç: Kliniğimizde yapılan Pars Plana Vitrektomi (PPV) operasyonlarında etyolojik dağılımın incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ekim 2008–Mayıs 2010 tarihleri arasında PPV uygulanan olgular hasta kayıtlarından retrospektif olarak incelendi ve etyolojik nedenler belirlendi.

Bulgular: Hasta grubumuzu, yaş ortalaması 54,45 (4-84 yaş) olan 45’i erkek olmak üzere toplam 85 hastanın 90 gözü oluşturdu. Etyolojilerine göre değerlendirildiğinde; olguların %40’ı (36 göz) proliferatif diyabetik retinopati (PDR) komplikasyonları, %21,1’i (19 göz) yırtıklı retina dekolmanı (RD), %17,8’i (16 göz) makuler yüzey hastalıkları, %8,9’u (8 göz) penetran göz yaralanması (bunların 3’ünde göz içi yabancı cisim mevcuttu), %3,3’ü (3 göz) vitre hemorajisi, %3,3’ü (3 göz) masif submakuler hemoraji, %3,3’ü (3 göz) katarakt cerrahisi sırasında gelişen vitreye nükleus veya göz içi lens (GİL) düşmesi, %2,2’si (2 göz) endoftalmi olarak dağılım gösterdi.

Gözlerin 14’üne ilave 2. operasyon gerekti; %64’ü (9 göz) nüks retina dekolmanı, %29’u (4 göz) geçirilmiş cerrahi sonrası oluşan epiretinal membran, (ERM) %7’si (1 göz) rehemoraji sebebiyle 2. kez opere edildi. Gözlerin 7’si nüks retina dekolmanı (%57-4 göz) ve cerrahiye sekonder epiretinal membran (%43-3 göz) sebebiyle 3. kez opere edildi. İki göz ise nüks dekolman (dev yırtıklı retina dekolman cerrahisi sonrası proliferatif vitreoretinopati gelişimi) sebebiyle 4. kez opere edildi. Ayrıca 12 göze ise önceki ameliyatında verilmiş olan silikonun alınması için mükerrer cerrahi uygulandı.

Sonuç: Kliniğimizde geniş bir spektrumda uygulanan vitreoretinal cerrahi operasyonlarının literatürle benzer dağılımda; proliferatif diyabetik retinopati komplikasyonları, retina dekolmanı ve komplikasyonları nedeniyle daha sık yapıldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endikasyon, pars plana vitrektomi, proliferatif diabetik retinopati, retina dekolmanı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni