Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Gastrointestinal sistem fitobezoarları

Cemal Kaya, Uygar Demir, Tahir Atun, Özgür Bostancı, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl, Mehmet Mihmanlı

Amaç: Mide ve/veya ince bağırsak fitobezoarları nadir görülmekte ve zaman zaman akut batın bulguları ile karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda mide ve/veya ince bağırsak fitobezoarlarına yönelik tanı ve tedavi yaklaşımını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Aralık 1999-Kasım 2010 tarihleri arasında fitobezoar nedeniyle ameliyat edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların yaşları, cinsiyetleri, daha önce geçirmiş oldukları ameliyatlar, ek hastalıkları, başvuru şikayetleri ve uygulanan tedavi yöntemleri incelendi.

Bulgular: Toplam hasta sayısı 6 (4 kadın, 2 erkek) olup, hastaların yaş ortalaması 63,3 yıl idi. Hastalardan 4’ü acil servise, 2’si ise elektif olarak polikliniğe başvurmuşlardı. İki hasta peptik ülser perforasyonu nedeniyle ameliyat edilmiş olup 1 hastada Diyabetes Mellitus (DM) var idi. İki hastaya batın ultrasonografi (USG), 2 hastaya ise bilgisayarlı batın tomografisi (BT) çekildi; ancak hiçbirinde fitobezoar tanısı radyolojik olarak konulamadı. Üç hastaya ameliyat öncesi yapılan gastroskopide mide fitobezoarı görüntülendi. Fitobezoarlar endoskopik tedaviye uygun olmadığından cerrahi tedavi uygulandı. Ameliyatta 2 hastadaki mide fitobeozarları gastrotomi ile, 1 hastadaki mide ve incebarsak fitobezoarları gastrotomi ve enterotomi ile, 2 hastadaki incebarsak fitobezoarları enterotomi ile çıkarıldı. İncebarsak perforasyonu olan hastada segmenter incebarsak rezeksiyonu uygulandı ve fitobezoar çıkarıldı. Ameliyat sonrası komplikasyon gözlenmeyen hastalar ortalama 7. günde taburcu edildiler.

Sonuç: Fitobezoarlar mekanik barsak tıkanıklığının ender nedenlerindendir. Özellikle geçirilmiş mide ve duodenum ameliyatı öyküsü olan ve incebarsak tıkanıklığı bulgularıyla başvuran hastalarda fitobezoarlar da akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fitobezoar, incebağırsak tıkanıklığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni