Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Ekinizmin sık rastlanmayan etyolojisi: Intramusküler hemanjiom (Olgu sunumu)

Murat Gül, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoglu, Fevziye Kabukcuoğlu, Ufuk Özkaya

Intramusküler hemanjiom sık rastlanmayan benign bir lezyon olup, tüm hemanjiomların % 0,8’ ini oluşturur. Klinik şikayet olarak anatomik lokalizasyonuna göre ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı görülebilir ancak kesin tanı için histopatolojik değerlendirme gerekir. 13 yaşında erkek çocuğu hastanemize, sağ baldırında son 5 yıldır ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın en belirgin şikayeti ise giderek daha da belirgin hale gelen tek taraflı parmak ucunda yürüme idi. Radyolojik değerlendirmeler sonrasında konulan intramusküler hemanjiom tanısı, tru-cut biyopsi ile doğrulandı. Tümörün gastrokinemius kasında kontraktüre neden olduğu ve bu sebeple sekonder düşük ayak deformitesi gelişmiş olduğu görüldü. Tümör radikal cerrahi ile eksize edildi. Gastrokinemius kası Vulpius prosedürü ile uzatıldı. 3 yıllık takipte lokal rekürrens bulgusu saptanmadı. Son yapılan klinik kontrolünde hastanın normal yürüyüş paternine kavuşmuş olduğu görüldü.

Yazımızda nadir görülen bu tümör ve klinik bulgusu ile ilgili klinik tecrübemizi paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Hemanjiom, ekinizm

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni