Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Göbekte warty diskeratom

Tahir Atun, Uygar Demir, Canan Tanık, Mustafa Arısoy, Gürhan Işıl, Mehmet Mihmanlı

Warty diskeratom benign, genellikle soliter papül ya da nodül ile karakterize bir epitelyal tümördür. Klinik olarak sebase hiperplazi, piyojenik granülom, verruka vulgaris ve bazal hücreli karsinom ile benzerlik gösterebilir. 16 yaşındaki erkek hastada göbekte bir yıldır mevcut 6x5 mm kahverengi-krem renkli, ortası krutlu papüler lezyon saptandı. Eksizyonel biopsi sonrası histopatolojik olarak warty diskeratom ile uyumlu bulundu. Alışılmadık yerleşimi nedeniyle vakayı literatür eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: Warty diskeratom, verrüköz diskeratom

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni