Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Çocuklarda laparoskopik splenektomi deneyimimiz

M. Özgür Kuzdan, Çetin A. Karadağ, Ali İhsan Dokucu, Ali Bülbül

Amaç: Laparoskopik splenektomi son yıllarda pek çok merkezde tercih edilen splenektomi yöntemi haline gelmiştir. Çalışmamızda avantajları nedeniyle yaygın bir operatif süreç haline gelen laparoskopik splenektomi deneyimimizi sunmayı amaçladık. Bu amaçla için ameliyat süresi, kanama miktarı, açık ameliyata geçiş oranı, analjezik ihtiyacı, hastanede kalış süresi, ameliyat sonrası komplikasyon oranı ve hasta fatura maliyeti gibi ölçütleri literatür bilgileriyle karşılaştırdık.

Gereç ve yöntem: Haziran–Eylül 2006 tarihleri arasında kliniğimizde laparoskopik yöntemle splenektomi uygulanan hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular: Belirlenen süre içerisinde yaşı 1-16 yıl (ort 8.9 yıl) arasında değişen 25 çocuk (8 kız, 17 erkek) splenektomi amacıyla yatırıldı. Splenektomi endikasyonları: kronik ITP (n:10), herediter sferositoz (n:6), beta talesemi (n:8), otoimmün hemolitik anemi (n:1). US ile ölçülen dalak boyutları 80 ile 192 mm arasındaydı (ort:127.8 mm). Laparotif splenektomi için 16 hastada üç trokar kullanıldı. Ancak 9 hastada 4. Trokar gerekti. Tüm vasküler yapılar ve splenik bağlar stapler veya düğüm teknikleri gerekmeksizin mühürleme cihazı (Ligasure) ile bağlanıp kesildi. Dalak büyüklükleri en büyük olan 2 hastadan birinde, diseksiyon tamamlanamadığından; diğerinde diseksiyon bitirilmesine rağmen kan pCO2 yükselmesi sebebiyle, dalağın çıkarılması aşamasında açık ameliyata geçildi. Diğer olgularda karın içerisinde torbaya konulan dalak, umbilikal trokar yerinden dışarıya over klempi ile parçalanarak çıkarıldı. Ameliyat süreleri 45 ile 240 dk (ort: 154.6) arasındaydı. Bir hastada plevral efüzyon dışında komplikasyon gelişmedi. Ortalama taburcu süresi 4.04 (2-12) gün ve ortalama hasta fatura maliyeti 2376 TL idi.

Sonuç: Laparoskopik splenektomi, çocuk laparoskopisine yeni başlayan kliniklerde dahi güvenle gerçekleştirilebilir. Laparotif splenektomi sonrası daha az ağrı, kısa hastanede kalış suresi ve iyi kozmetik sonuçlar prosedürün en büyük tercih nedenleridir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, laparoskopik splenektomi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni