Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Megaloblastik anemi tedavisine cevapta retikülosit-trombosit ilişkisi

Selay Gündoğdu, Şuayp Oygen, Aslıhan Çalım, Ayda Batuan Damar, Fatih Borlu

Amaç: Megaloblastik aneminin vitamin B-12 ye cevabını ölçmede en doğru yöntem, retikülosit sayımıdır. Anemi/trombositopeni ya da pansitopeni kombinasyonu ile başvuran vitamin B-12 eksikliği olgularında tedavi cevabını ölçmede hayat siklusu daha kısa olan trombositlerin retiküsitlere kıyasla nasıl davrandığını değerlendirmek istedik.

Gereç ve yöntem: Ocak 2005-Ağustos 2009 tarihleri arasında servisimizde vitamin B-12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemi tanısıyla incelenen 102 hasta içinden anemi/trombositopeni ya da pansitopeni kombinasyonu olan transfüzyon yapılmamış 46 hasta çalışmaya alındı. Vitamin B-12 tedavisi öncesi bakılan düzeltilmiş retikülosit yüzdeleri ve trombosit sayıları, tedavinin 6. günündeki değerlerle karşılaştırıldı. İstatistik analizi bağımsız (t) testi, eşlendirilmiş (t) testi, Pearson korelasyon testi kullanılarak NCSS 2007 paket proğramı ile yapıldı.

Bulgular: Tedavi öncesi ortalama trombosit sayısı 63,98±30,28x 103/mm3, tedavinin 6. gününde 162,63±85,35x 103/mm3’e çıkarken (p=0,0001) düzeltilmiş retikülosit ortalama değeri tedavi öncesi %0.57±0.42’den tedavinin 6. gününde %4,61±2,66 ya yükseldi (P=0,0001). Düzeltilmiş retikülosit değişim yüzdesi ile trombositteki değişim yüzdesi arasında anlamlı derecede pozitif korelasyon (r=0,480, P=0,001) gözlendi.

Sonuçlar: Vitamin B-12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemi/trombositopeni veya pansitopeni kombinasyonu ile başvuranlarda tedavinin erken döneminde kemik iliği cevabını değerlendirmede retikülosit sayma imkanı olmayan koşullarda trombositlerdeki artış. Cevap olarak kabul edilebilir. Şayet bu artış yoksa myelodisplastik sendromları araştırmak için kemik iliği aspirasyon ve biopsisi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Megaloblastik anemi, retikülosit krizi, trombosit

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni