Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Larinks skuamöz hücreli karsinomlarında fas, fas ligand ekspresyonu ve klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi

Murat Hakan Karabulut, Müberra Seğmen Yılmaz, Cumhur Selçuk Topal, Medine Murtazaoğlu, Dilek Yavuzer, Nimet Karadayı, Gözde Kır

Amaç: Fas (CD95-Apo1) ve bunun ligandı Fas –ligand (FasL) apoptozun (programlı hücre ölümü) düzenlenmesinde önemli bir moleküler marker’dır. Bu retrospektif çalışmada larinks kanserlerinin %96’sını oluşturan skuamöz hücreli karsinomlarda (SHK) Fas ve Fas-ligand ekspresyonu ve bunun klinik , histopatolojik parametreler ile ilişkisi, prognoz üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Larinkste SHK tanısı almış 53 olgunun parafin bloklarından elde edilen kesitlere CD95 (FAS) Ab-4 (Rabbit Polyclonal Antibody, Lab Vision Corp. Neomarkers, Fremont CA, USA. 60 dakika) ve FAS Ligand (Rabbit Polyclonal Antibody, Lab Vision Corp. Neomarkers, Fremont CA, USA. 60 dakika) ile immünohistokimyasal boyama prosedürü uygulandı.

Bulgular: Tümör hücrelerinde Fas ekspresyonu ile; histolojik grade arasında (p<0.01) ve FasL arasında (p<0.05) pozitif yönde anlamlı bir korelasyon saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada Fas ekspresyonunun larinks SHK’larında histolojik grade ile ilişkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Fas, FasL, Larinks skuamöz hücreli karsinomları

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni