Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Kanayan bronşial arter dalının transarterial mikrokatater embolizasyon ile tedavisi

Kosti Can Çalışkan, Sıtkı Mert Ulusay, Ender Uysal, Şebnem Türk, Zeki Karpat

Multitravma nedeniyle yoğun bakım ünitesinde takip edilen olguda sağ bronşiyal arter dalından kaynaklanan kanamaya bağlı tekrarlayıcı hemoptizi sorunu bronşial arterin endovasküler embolizasyonu (BAE) işlemi ile tedavi edildi. İşlem sonrasında hemoptizi saptanmadı. Hastanın uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalışı sırasında, sağ akciğer alt lobta gelişen pnömoni ve entübasyon işlemi sırasında entübasyon kanülünün akciğer parankiminde yapmış olduğu travma hemoptizi için zemin hazırlamış olup, cerrahi olarak tedaviyi tolere edemiyeceği düşünülen olguda embolizan madde - koil kombinasyonu kullanılarak endovasküler tedavi başarı ile uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, bronşial arter embolizasyonu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni