Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Künt karın travması sonrası tam piloroduodenal avülsiyon: Olgu sunumu

İbrahim Ali Özemir, Fatih Büyüker, Bülent Gürbüz, Rafet Yiğitbaşı

Tüm karın yaralanmalarının %3-5’inde duodenum yaralanmaları meydana gelmekte olup bunların büyük çoğunluğu penetran travmalar sonucu oluşmaktadır. Yaralanmalar genellikle küçük laserasyon veya hematom şeklinde olup yaklaşık %90’ına en az bir organ yaralanması da eşlik etmektedir. Güncel literatüre baktığımızda, bizim olgumuz gibi künt karın travması sonucu başka bir organ veya büyük damar yaralanması olmaksızın gelişen, tam kat ve çepeçevre piloroduodenal avülsiyonu olan yalnız bir olgu mevcuttur (1). Duodenum yaralanmalarında erken tanı ve tedavinin mortalite ve morbiditeyi önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir. Künt karın travması sonrasında da mide-duodenum yaralanmalarını olabileceği şüphesini taşımak bize erken tanı ve tedavi olanağı sağlayacaktır. Bu makale vasıtasıyla nadir görülabilecek olgumuzu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Künt travma, Gastroduodenal yaralanma, Karın travması

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni