Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Desfluran ve sevofluranın elektif sezaryen operasyonlarında kullanımı: Anne ve yenidoğan üzerindeki etkileri

A. Banu Burgutoğlu, Birsen Ekşioğlu, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol, Ayşe Hancı

Amaç: Çalışmamızda elektif sezaryen operasyonlarında sevofluran ve desfluranın anne ve yenidoğan üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem: Hastanemiz Etik Kurulu onayı ile genel anestezi altında sezaryen operasyonu planlanan 40 sağlıklı gebe, bilgilendirilmiş onamları alındıktan sonra rasgele iki gruba ayrıldı. Anestezi idamesinde %50 nitröz oksit ve oksijen karışımı içinde Grup D’de %3 desfluran; Grup S’de %1 sevofluran kullanıldı. Sistolik, diastolik, ortalama kan basınçları, kalp atım hızı ve periferik oksijen satürasyonu başlangıçta ve peroperatif 5 dk aralıklarla kaydedildi. Yenidoğanda 1 ve 5. dk APGAR skorları, umblikal kord kan gazları ile 2. ve 24. saat nörolojik adaptif kapasite skorları değerlendirildi. Annenin ekstübasyon ve derlenme süreleri ile preoperatif ve postoperatif 24. saat hemoglobin ve hematokrit değerleri kaydedildi.

Bulgular: Grup D ve Grup S’de kan basıncı ve kalp hızı değişiklikleri intraoperatif dönemde benzer bulundu. Neonatal veriler Grup D ve Grup S’de benzer olarak değerlendirildi. Ekstübasyon ve derlenme süreleri Grup D’de Grup S’e göre anlamlı olarak kısa bulundu. Grupların preoperatif ve postoperatif hemoglobin ve hematokrit değerleri benzerdi.

Sonuç: Çalışmamızda elektif sezaryen operasyonlarında uyguladığımız konsantrasyonlarda desfluran ve sevofluranın anne ve yenidoğanda etkilerinin benzer olduğu, desfluranın erken ekstübasyon ve kısa derlenme süresi ile sevoflurana göre daha çok tercih edilebileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, sevofluran, desfluran, yenidoğan, APGAR

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni