Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Kraniyal bilgisayarlı tomografide saptanan fizyolojik pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlarının görülme oranları ve birliktelikleri

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas, İ. Gökhan Çavuşoğlu, Oktay Alan, Hakan Kılıç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutaş, Hakan Cebeci

Belirli bir hastalık yada patoloji ile ilişkilisi olmayan ve normal olarak kabul edilen fizyolojik intrakraniyal kalsifikasyonlar, en sık pineal gland, koroid pleksus, habenular komissür, bazal gangliyon, dura ve araknoidde görülmektedir. Radyolojik yöntemler içerisinde intrakraniyal kalsifikasyonları saptamada en duyarlı yöntem bilgisayarlı tomografidir (BT). Çalışmamızda Nisan 2009 - Ağustos 2009 tarihleri arasında elde olunan 401 kontrastsız kraniyal BT intrakraniyal fizyolojik kalsifikasyon sahalarına yönelik retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 401 olguda fizyolojik kalsifikasyonların sıklığı sırasıyla; %69,3 koroid pleksus, %66,1 pineal gland, %35,2 habenular komissür ve %25,2 diğer (bazal gangliyonlar, dura ve araknoid) olarak bulunmuştur. Olguların %51,9’unda pineal gland ile koroid pleksus, %28,7’sinde pineal gland ile habenular komissür, %28, 4’ünde koroid pleksus ile habenular komissür kalsifikasyonlarının birlikteliği saptanmıştır. Yaş artıkça pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlarının görülme sıklıklarında anlamlı artış saptanmıştır (p<0,001). Ayrıca pineal gland ile koroid pleksus, pineal gland ile habenular komissür ve koroid pleksus ile habenular komissür kalsifikasyonlarının birliktelikleri anlamlı bulunmuştur (p<0,001).

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal, fizyolojik kalsifikasyon, pineal, koroid pleksus, habenular komissür, bilgisayarlı tomografi, BT

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni