Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Memenin mezenkimal tümörleri

Hanife Özkayalar, Fevziye Kabukçuoğlu, Canan Tanık, K. Gülçin Eken, Özlem Ton Eryılmaz, Gürkan Yetkin

Amaç: Memede mezenkimal tümörler benign malign ayrımı olmaksızın nadir rastlanır. Meme lezyonları ele gelen kitle şeklinde bulgu verebilecekleri gibi görüntüleme yöntemleri ile insidental olarak da saptanabilirler. Bu çalışmada kliniğimizde tanı verilen meme lokalizasyonlu mezenkimal tümörler değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntemler: 1991-2009 yılları arasında kliniğimizde tanı alan meme lokalizasyonlu mezenkimal tümör olguları çalışma kapsamına alınmıştır. Bu olguların klinik bulguları patoloji raporları ve lamları retrospektif olarak yeniden incelenmiştir.

Bulgular: Toplam 23 olgunun 20’si kadın 3’ü erkektir. Lezyonlar lokalizasyonuna göre sınıflandırıldığında 12 tanesi sol meme, 10 tanesi sağ meme yerleşimlidir. Bir lezyonun lokalizasyonu belirtilmeden gönderilmiştir. Olguların histopatolojik tanılarına göre dağılımı 12 adet lipom, 2 adet hemanjiom, 2 adet myofibroblastom ve birer adet anjioleiomyom, hemanjioperisitom, fibromatozis, kondrosarkom, anjiosarkom, metastatik rabdomyosarkom liposarkom şeklindedir. Erkek olguların tanıları ise 2 adet lipom ve myofibroblastomdur. İncelenen olguların 19’u benign (%85) ve 4’ü (%15) malign olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Mezenkimal tümörler nadir olmakla birlikte memede rastlanabilir. Benign lezyonlar daha sık görülmesine rağmen çok seyrek olarak primer veya metastatik tüm malign mezenkimal tümörlerin meme dokusundan gelişme olasılığı mevcuttur. Özellikle küçük biopsi materyalleri değerlendirilirken mezenkimal tümör olasılığı da akılda bulundurulmalı, gerek görülen olgularda immunohistokimyasal yöntemler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meme, mezenkimal tümör

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni