Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Kliniğimizde izlenen kabakulak meningoensefalitli olguların değerlendirilmesi

Metin UYSALOL, Ezgi PASLI, Semra KAYAOĞLU, Leyla TELHAN, Günsel KUTLUK

Amaç: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Servisinde kabakulak meningoensefaliti tanısı ile izlenen hastaların demografik ve klinik özelliklerini inceledik. Gereç ve Yöntem: Ocak 2004- Aralık 2007 tarihleri arasında kabakulak meningoensefaliti tanısı ile yatırılarak izlenen 121 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: 2004-2007 yılları arasında yatırılan hasta sayısı sıra ile 11, 12, 48 ve 50 olarak bulundu. 2006 yılının Haziran ayında Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı ile aşılama tüm ülkede başladı. 2006 yılının sonuna dek hastaların hiçbiri aşılanmamış iken 2007 yılında hastaların %38?i iki kez, %32?si ise bir kez aşılanmıştı. Hastalarda sıklık sırasına göre %100 ateş,%90 kusma,%57.8 baş ağrısı ve %9.9 karın ağrısı şikâyetleri gözlendi. Yapılan fizik muayenelerinde hastaların %70.2?sinde ense sertliği,%44.6?sında Kerning ve Brudzinsky pozitifliği,% 5.7?sinde ise konvülziyon vardı. Sonuç: Aşılamanın tüm topluma yayılması ile kabakulak oranlarında önemli bir azalma sağlanabilir. Bununla birlikte en önemli komplikasyonu olan meningoensefalitin aşılanmış çocuklarda da görülebileceği düşünülmelidir. Aşının kabakulak meningoensefalitini önlemedeki etkinliği hakkında daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kabakulak, meningoensefalit, aşılama

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni