Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Tiroid papiller kanserli hastalarda bilateralitenin prognostik önemi

Kinyas Kartal, Evren Besler, Nurcihan Aygün, Ayhan Öz, Emre Bozdağ, Banu Yılmaz Özgüven, Bülent Çıtgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ

2 - İnstabil distal radius kırıklarının el bileğini köprülemeyen eksternal fiksatör ile tedavisi

Muharrem Kanar, Raffi Armağan, Yunus Öç, Hasan Basri Sezer, Osman Tuğrul Eren

3 - Pilon fraktürlerinde ters akımlı sural flep ile yumuşak doku rekonstrüksiyonu

Selami Serhat Şirvan, Kamuran Zeynep Sevim, Mehmet Mesut Sönmez, Işıl Akgün Demir, Dağhan Dağdelen, Fatih Irmak, Sevgi Kurt Yazar, Semra Karşıdağ

4 - Kalp ve damar cerrahisinde perioperatif mortalite ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi

Ayşe Lafçı

5 - Akut apandisitli geriatrik hastalarda morbidite varlığının komplikasyon gelişimine etkisi

Tolga Canbak, Aylin Acar, Buket Altun Özdemir, Metin Yücel, Fatih Başak, Esra İlk, Sema Yüksekdağ, Ethem Unal, Gürhan Bas

6 - Üçlü tarama testi sonuçları kötü gebelik sonuçlarını öngörür mü?

Hale Göksever Çelik, Engin Çelik, Gökhan Yıldırım

7 - Deli bal zehirlenmesinde klinik özellikler ve laboratuar bulguları: Retrospektif bir çalışma

Özcan Pişkin, Derya Arslan Yurtlu, Bengü Gülhan Aydın, Yusuf Cemil Gürsoy, Volkan Hancı

8 - Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında klinik pulmoner enfeksiyon skorunun tarama yöntemi olarak kullanımı

Selma Başyiğit

9 - Acil hekimlik perspektifinden hekimlerin hukuki yükümlülüklerinin değerlendirilmesi

Banu Karakus Yılmaz, Hatice Topcu, Yahya Ayhan Acar

10 - Brakiyal arterde kateter düğümlenmesi: Ne zaman cerrahiye verelim?

Kudret Keskin, Ahmet Gürdal, Hakan Kılcı, Gökhan Aksan, Murat Başkurt

11 - Appendikste yer alan müsinöz kistadenomaya bağlı ince bağırsak volvulus vakası

Memduh Şahin, Bahattin Özlü, Kıvılcım Eren Erdoğan, Tahsin Çolak

12 - Malign asit tedavisinde intraperitoneal catumaxomab kullanımı: 4 olgu

Esat Namal, Özgül Pamukçu Cerciz, Emel Gökmen, Burcu Kurt, Yağız Meriç Altun

13 - Postmenopozal kadın hastada overde sklerozan stromal tümör: Olgu sunumu

Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Ahu Gülçin Sarı, Fevziye Kabukcuoğlu

14 - Bir sırt ağrısı sebebi olarak elastofibroma dorsi: Olgu sunumu

Bahadır Elitez, Ayhan Aşkın, Fethi İsnaç, Ümit Seçil Demirdal, Ece Güvendi


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni