Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Ratlardaki sırt cilt flebi çalışmalarında uygun pedikül seçimi

Tahsin Görgülü

2 - Süperior laringeal sinirin eksternal dalı’nın belirlenmesinde intraoperatif sinir monitorizasyonunun etkisi ve sinirin tiroaritenoid kasın motor fonksiyonuna katkısı

Nurcihan Aygün, Evren Besler, Fevzi Celayir, Emre Bozdağ, Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ

3 - İnkarsere inguinal herni nedeniyle opere edilen geriatrik hastalarımızın değerlendirilmesi

Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Uygar Demir, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Ufuk Oğuz İdiz, Canan Tülay Işıl, Mehmet Mihmanli

4 - Septoplastide transseptal sütür, nazopor ve splint kullanımının karşılaştırılması

Gülpembe Bozkurt, Eymen Oruç, Arzu Yasemin Korkut, Berna Uslu Coşkun

5 - Total diz protezi uygulanan hastaların orta dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi

Mehmet Mesut Sönmez, Asil Berk, Meriç Uğurlar, Ramazan Erden Ertürer, Şenol Akman, İrfan Öztürk

6 - Dudak pozisyonlarının adolesan sınıf I bireylerde cinsiyete bağlı değerlendirilmesi

Ayla Kürkçüoğlu, Zekiye Karaca Bozdağ, Özkan Oğuz

7 - Tiroidin foliküler karsinom ve adenomlarının ayırımında galektin-3 ve CD44v6 ekspresyonunun rolü

Taner Daş, Nimet Karadayı, Dilek Yavuzer, Cumhur Selçuk Topal

8 - Psoriazisli hastalarda nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi

Aslı Aksu Çerman, Ezgi Aktaş Karabay, İlknur Kıvanç Altunay

9 - Kliniğimizde yatarak takip edilen sıtma olgularının retrospektif değerlendirilmesi

Özlem Gül, Dilek Yıldız Sevgi, Alper Gündüz, Aziz Ahmad Hamidi, Ahsen Öncül, Ahmet Şanlı Konuklar, Derya Özyiğitoğlu, Nuray Uzun, İlyas Dökmetaş

10 - Çocuk gelişim öğrencilerinin çocuk sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri

Gülseren Oktay, Nagihan Yıldız Çeltek, Yunus Emre Kuyucu, Canan Kuzdan, Ramazan Tetikçok

11 - Ülsere dev meme kanseri olgu sunumu

Hamdi Özşahin, Gürkan Yetkin, Zeynep Kamuran Sevim, Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı

12 - Juvenil nazofarengeal anjiofibrom yönetimi; iki olgu sunumu

Zahide Mine Yazıcı, Mustafa Çelik, Yakup Yegin, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan

13 - Nöromiyelitis optika: Olgu sunumu

Nurgül Gürgen, Destina Yalçın, Salim Taner Gözükızıl, Deniz Polisci


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni