Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Dilek Bilgiç Çelik, Gülseren Dağlar, Gülbahtiyar Demirel

2 - Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması

Ayşe Sanem Fıratlıgil, Sevil Baş, Muzaffer Başak

3 - Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histolojik bulguları arasındaki korelasyon

Hüseyin Günizi, Kenan Güney

4 - Birinci trimester tarama testi parametrelerinin amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırılması

Ali Bahadırlı, Naile İnci Davas

5 - Akut iskemik inmeli hastalarda non-HDL, total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyleri

Nihal Boğdaycıoğlu, Müjgan Ercan, Sema Uysal, Semra Mungan Öztürk, Fatma Meriç Yılmaz

6 - Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu?

Abdulkadir Bozaykut, Rabia Gönül Sezer, Ahu Paketçi, Cem Paketçi

7 - Multipl skleroz hastalarında derin gri cevher demir birikimi: Gradyan-eko manyetik rezonans görüntüleme ile yapılmış bir çalışma

Ülgen Yalaz Tekan, Feray Kıymaz Seleker, Ender Uysal, Zahide Mail Gürkan, Hulki Forta

8 - Alkol tüketimi ve deri hastalıkları arasındaki ilişki: Kesitsel kontrollü bir çalışma

Seher Arı, İlknur Kıvanç Altunay, Sibel Mercan

9 - Nadir bir peritonit nedeni jejunal divertikülit: Olgu sunumu

Burhan Hakan Kanat, Mesut Yur, Fatih Erol, Sibel Özcan, Mehmet Buğra Bozan, Fatih Mehmet Yazar

10 - Gebelik sırasında nadir görülen bir tümör; juvenil granülosa hücreli tümör

Osman Temizkan, Sema Agar, Suna Kabil Kucur, Toygun Basaran, Şule Temizkan, Osman Asicioglu


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni