Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Akut pankreatit tanısında serum ve idrarda tripsinojen aktivasyon peptidinin önemi

Yasin Kara, Tamer Karsidag, Sefa Tüzün

2 - Hastanemiz yoğun bakım ünitesinden acil konsültasyon istemlerinin değerlendirilmesi

Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Ayşe Surhan Özer Çınar, Sibel Oba

3 - Pelvik bölge bası yaraları deneyimlerimiz ve yaklaşımımız

Onur Egemen, Tolga Aksan, Özay Özkaya, İlker Üsçetin, Mitat Akan

4 - Bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde kazanılan hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi

Ahsen Öncül, Safiye Koçulu, Keziban Elevli

5 - Serratus anterior kas ve fasya fleplerinin çok yönlü kullanımı: 30 hastada klinik deneyimimiz

Kamuran Zeynep Sevim, Kemal Uğurlu, Arzu Özcan Akçal, Leyla Türkoğlu Kılınç, Semra Karşıdağ

6 - Jinekomasti olgularına yaklaşımımız ve cerrahi tekniklerin karşılaştırılması

Kamuran Zeynep Sevim, Ayşin Karasoy Yeşilada, Fatih Irmak, Leyla Türkoğlu Kılınç, Nebil Yeşiloğlu

7 - Osteoporotik kalça kırıkları ve eşlik eden yaralanmalar

Adnan Kara, Ali Şeker, Eray Kılınç, Mustafa Faik Seçkin, İrfan Öztürk

8 - Karpal tünel sendromu tedavisinde mini açık cerrahi gevşetme ameliyatının sonuçları

Adnan Kara, Mehmet Mesut Sönmez, Ali Şeker, Erden Ertürer, İrfan Öztürk

9 - Sert deri hastalığı (Stiff skin syndrome) ile sklerodermanın karşılaştırılması: Bir olgu sunumu

Beril Doğu, Hülya Şirzai, Fatma Başoğlu, Banu Kuran

10 - Bilateral travmatik olekranon kırığı: Olgu sunumu

Ümit Tuhanioğlu, Alper Gültekin, Hasan Ulaş Oğur, Yavuz Arıkan, Ali Fuat Karaca, Doğan Atlıhan

11 - Posterior fossa cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: Lomber spinal subakut subdural hematom: Olgu sunumu

Ahmet Eroğlu, Ali Kıvanç Topuz, Cem Atabey, Mehmet Nusret Demircan

12 - Prematüre bebeklerin perinatal dönem sorunlarının uzun dönem gelişimleri üzerine etkileri

Zeynep Eras, E. Bahar Bingöler Pekcici, Gülsüm Atay, Evrim Durgut Şakrucu, Bağdagül Sarıdaş


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni