Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Doksorubisine bağlı ekstravazasyon hasarında pentoksifilinin etkisi

Medeni Volkan Kıyak, Ayşin Karasoy Yeşilada, Mehmet Oğuz Yenidünya, Fulya Öz Puyan

2 - Akut pankreatit tanılı hastalarda tedavi yaklaşımının retrospektif incelenmesi

Gülen Tandoğan, Belkıs Nihan Coşkun, Ayça Eroğlu, Duygu Nurdan Avcı, Kader Irak, Murat Kıyıcı

3 - Erişkin asetabuler displazili olgularda üçlü pelvik osteotomi uygulamalarımızın erken dönem sonuçları

Ümit Tuhanioğlu, Nurullah Ermiş, Yavuz Arıkan, Akif Albayrak, Eyüp S. Karakaş

4 - Yenidoğan şilotoraks tedavisinde oktreotid kullanımı: Olgu sunumu

Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Nihat Sever, Emrah Can

5 - Safra kesesi gastrik metaplazi; olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi

Uğur Kesici, Sevgi Kesici, Sezgin Zeren, Ülkü Aygen Türkmen, Mehmet Çimen, Gülen Burakgazi

6 - Sünnet sırasında lokal prilokain kullanımına bağlı methemoglobinemi: Bir olgu sunumu

Pınar Sayın, Şebnem Türk, Oya Ünsal, Ulviye Hale Dobrucalı, Eren Açık, Ayşe Hancı

7 - Yenidoğan döneminde sıvı ve elektrolit dengesi

Ali Bülbül, Sinan Uslu


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni