Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Roküronyum ve atraküryum kullanımında klinik gözlem veya sinir kas kavşak monitorizasyonu ile ekstübasyon sonrası rezidüel kürarizasyonun karşılaştırılması

Ayşe Hancı, G. Ulufer Sivrikaya, Birsen Ekşioğlu, Leyla T. Kılınç, Melahat K. Erol

2 - Multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller tiroid mikrokarsinom olgularımız ve tedavisi

Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Sinan Karakoç, İsmail Akgün, Fevziye Kabukçuoğlu, Hamdi Özşahin

3 - Türkiye’nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı

Petek Genç Kayıran, Tolga Taymaz, Sinan Mahir Kayıran, Nihal Memioğlu, Bahar Taymaz, Berkan Gürakan

4 - Mandibula kırıklı 112 olguda klinik deneyimlerimiz

Özay Özkaya, Semra Karşıdağ, Ayşin Karasoy Yeşilada, Mahmut Ulvi Kayalı, Kemal Uğurlu, Lüftü Baş

5 - Prematüre doğumun nadir bir nedeni: Gebeliğin idiyopatik anaflaksisi

Emrah Can, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Muhittin Çelik, Fatih Bolat, Serdar Cömert

6 - Üç günlük yenidoğanda distal renal tubuler asidoz: Olgu sunumu

Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatime Moustafa, Fatih Bolat, Gül Şumlu Özçelik

7 - Ekinizmin sık rastlanmayan etyolojisi: Intramusküler hemanjiom (Olgu sunumu)

Murat Gül, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoglu, Fevziye Kabukcuoğlu, Ufuk Özkaya


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni